Karen från Rössberga

Påbörjad inridning 2019
  • Född: 2016, svenskfödd
  • e: Árgeisli från Hästabet
  • u: Freyja från Hagen
  • Kön: Sto
  • Ras: Islandshäst
  • Reg nr: SE2016270587
  • Betydelse: Kvinnonamn
  • Färg: Musblackskäck
  • Uppfödare: Börje & Maria Larsson
  • Ägare: Börje & Maria Larsson