Ella från Rössberga

Påbörjad inridning 2019
  • Född: 2016, svenskfödd
  • e: Árgeisli från Hästabet
  • u: Saeta
  • Kön: Sto
  • Ras: Islandshäst
  • Reg nr: SE2016270588
  • Betydelse: Kvinnonamn
  • Färg: Blekgulsvart
  • Uppfödare: Börje & Maria Larsson
  • Ägare: Börje & Maria Larsson

 

Ella 2 år
Ella 2 år
Ella som föl