Håranalys

- ett effektivt sätt att veta vad ditt djur behöver och vilka obalanser kroppen har. Jag kan ombesörja en håralays för att se just vad din häst behöver för att må bättre.
 

Att hälsokontrollera djur enligt denna teknik är ett mycket effektivt sätt att få information. 

LIFE bioresonans system är ett databaserat elektro-medicinskt system som avläser cellernas frekvenser. Systemet mäter och registrerar obalanser, via hårprovet som är ett unikt genetiskt material från individen. Man får fram avikelser och obalanser som kan vara tidiga tecken på sjukdom även innan symptom visar sig. Systemet mäter också förekomst av miljögifter, tungmetaller, mikroorganismer och nivåer av olika näringsämnen.

Den information som registreras är dominerad av de obalanser som hästens kropp fysiskt och mentalt för tillfället upplever som störst, därmed syns förstås inte allt som pågår i kroppen vid ett analystillfälle. 

Om din häst är under annan behandling när analysen görs så kan också vissa pågående obalanser vara dolda.

Syftet med analysen kan vara dels att ge fördjupad kunskap om hälsotillståndet, dels att få underlag för ett behandlingsförslag med i första hand foder, tillskott och energimedel som kan återställa kommunikationssystemet och kicka igång självläkningsprocesser i kroppen, för att återställa den inre balansen.

Att arbeta med bioresonans:
Varje analys omfattar i regel ca 3-4 timmars arbete med LIFE bioresonans systemet, därpå följer komplettering med information från litteratur och egen kunskap för att kunna utvärdera och sammanställa materialet, samt att lägga upp en behandlingsplan för kunden. 

Hälsa är färskvara och måste underhållas, hela livet!

Analyserna görs av Christina Linder, Tavira, Portugal, Leg ssk, utbildad och verksam inom naturmedicin


Varmt välkommen!

 

                               

Steg 1. Kontakta Maria för information och rådgivning.

 

Steg 2. Hårprovet skickas direkt till Christina Linder i Portugal.  10-15 strån från manen läggs i en påse. Gör inga knutar på håret. Skriv ditt namn, adress, e-postadress och telenummer vi kan nå dig på samt hästens namn, ras, ålder och kön.

 

Steg 3. Svar ges via mail och/eller telefonsamtal.

 

Steg 4.  I kostnaden ingår en uppföljning (obs ej ny analys) efter en tid, för att följa upp och ev. reglera behandlingen. Senare kan det bli aktuellt att göra en ny analys för att följa läkningsprocessen. 

 

 

OBS! INGEN TEST VID BRUNST!

 

Kontakta Maria för information: 

 

maria.rossberga@gmail.com
eller tel 070-38 57 888