Ella från Rössberga

  • Född: 2016, svenskfödd
  • e: Árgeisli från Hästabet
  • u: Saeta
  • Kön: Sto
  • Ras: Islandshäst
  • Reg nr:
  • Betydelse: Kvinnonamn
  • Färg: Blekgulsvart
  • Uppfödare: Börje & Maria Larsson
  • Ägare: Börje & Maria Larsson